Projectmatige woningbouw

WOONTOREN ‘ZUIDERLICHT’

TILBURG

Projectarchitect

Willem van Asten

Opdrachtgever

Van der Weegen Bouwontwikkeling B.V.
i.s.m.
Remmers Ontwikkeling B.V.

Aannemer

Van der Weegen Bouwontwikkeling B.V.
i.s.m.
Remmers Ontwikkeling B.V.

Constructeur

Goudstikker de Vries B.V., ’s Hertogenbosch

Realisatie

2010

Op de projectlocatie aan de kruising van de Winkler Prinsstraat met de Ringbaan Zuid was sinds jaren een autobedrijf gehuisvest. Met vertrek van dit bedrijf kwam de locatie vrij voor ontwikkeling. Op dat moment, rond het millennium, werd in Tilburg een bredere stedenbouwkundige discussie over hoogbouw en toevoeging van appartementen in de stad gevoerd. Deze locatie viel daar net binnen. Uit een analyse van deze locatie ontstonden inzichten en aanleidingen voor het ontwerp van de nieuwe toren. De ritmiek van de Ringbaanbebouwing uit het ontwerp van ir. J.H.E. Rückert blijft onaangetast. De nieuwe toren neemt qua positie en kleur haar eigen plek zonder directe relaties aan te gaan met de bestaande bebouwing uit de jaren ’50. De fraai gemetselde toren heeft grote, lichte balkons op de Zuid. De andere gevels, aan de stadzijde, zijn meer gesloten en worden gekenmerkt door willekeurige gevelopeningen. De architectonische vormgeving van open en gesloten gevels op dit schaalniveau draagt bij aan het iconische karakter van het gebouw en markering van deze plek.