Projectmatige woningbouw In ontwikkeling & Studie

INBREIDING 4 WONINGEN

Tilburg

Projectarchitect

Frank Doomen

Projectleider

Stephan van den Dungen

Opdrachtgever

HAWEE Bouw B.V.

Aannemer

HAWEE Bouw B.V.

Constructeur

Adviesbureau CK2 B.V.

Realisatie

2024

De locatie is stedenbouwkundig markant door de overhoekse aansluiting met de bebouwing aan de Esdoornstraat.  Op deze plek worden nieuwe grondgebonden woningen gerealiseerd passend in een tijd van duurzaam en compact bouwen. De gekozen invulling biedt ruimte voor vier woningen. Twee compacte stadswoningen met buitenruimte aan de Esdoornstraat en twee grondgebonden woningen op de hoek van het plein met een gestapeld programma. Het verweven woonprogramma en de bijzondere kavelvorm biedt aanleidingen voor de architectuur. Overstekken en een horizontaal lijnenspel accentueren de hoekverdraaiingen en versterken het architectonisch volume. Ambachtelijk metselwerk met verwijzingen naar de Amsterdamse School zijn uitgangspunt voor de nieuwbouw.