Projectmatige woningbouw In ontwikkeling & Studie

21 LEVENSLOOP-BESTENDIGE WONINGEN

Hilvarenbeek

Projectarchitect

Frank Doomen i.s.m.
GLs Architectuur | Interieur

Opdrachtgever

Vastgoedregisseur B.V., Valkenswaard

Aannemer

Van Bussel ’t Hout Bouwbedrijf bv Helmond

Constructeur

D&H Adviesbureau voor Bouwconstructies, Beek en Donk

Realisatie

2023

In de zomer van 2020 kwam de gemeentelijke ambitie om meer toekomstbestendige woningen te realiseren in Gelderakkers 2 in een stroomversnelling. Vastgoedregisseur werd als coördinerende partij benaderd in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap te gaan ontwikkelen. Als architect werden we vroeg in de planvorming betrokken waardoor in een co-creatie kon worden aangesloten bij stedenbouwkundige ambities. Zo werd samen met de gemeente de gewenste beeldkwaliteit bepaald waarna die opgenomen werd in het Bestemmingsplan. De uiteindelijke verkaveling gaf ruimte aan 21 woningen. Het plan is vormgegeven in een baksteenarchitectuur van één type baksteen welke in verschillende verbanden verwerkt wordt. Daardoor ontstaat op collectief niveau een samenhangend beeld met ruimte voor individuele expressie. Als accentmateriaal is gekozen voor verticale, onderhoudsarme houten en donkere kozijnen. Uiteraard zijn energiezuinigheid, duurzaamheid en toepassing van onderhoudsarme materialen uitgangspunten geweest in het plan.