Projectmatige woningbouw

108 APPARTEMENTEN BERTUS AAFJESHOF

Bladel

Projectarchitect

Frank Doomen

Landschapsarchitect

ek stedenbouw | landschap

Opdrachtgever

Woningstichting De Zaligheden

Aannemer

Bouwbedrijf Gebr. Van Gisbergen BV, Hooge Mierde

Constructeur

Adviesburo voor Bouwconstructies J.H. de Kwaadsteniet2, Bladel

Realisatie

2004

Het project bestaat uit de vervanging van 96 bestaande portiekwoningen in 108 nieuwe appartementen. De plaatsing van de gebouwen verwijst naar de vroegere strokenbebouwing en handhaaft de openheid van het gebied. Tussen de nieuwe gebouwen liggen ruime groene hoven die fraai zijn vormgegeven. Het zijn de collectieve tuinen voor de bewoners en een meerwaarde voor de wijk. Door hoogteverschillen wordt de openbare ruimte plaatselijk verbijzonderd. Hoven en gebouwen vormen samen een nieuwe onlosmakelijke eenheid in de wijk. De gebouwen bestaan van onder naar boven uit een plint van donker metselwerk. Daarboven komt de eerste woonlaag die als een transparante tussenstrook de onderbouw en het hoger gelegen bouwvolume expressief maakt. Afwisselende balkons zorgen voor een gevarieerd beeld. De woningen worden ontsloten via entreepaviljoens en brede houten galerijen. Daardoor krijgen ze een voor sociale woningbouw bijzondere grandeur.